Angelica Hvass

Angelica Hvass verkar i gränslandet där redaktionellt fotografi och porträtt möts. Hon jobbar nästan alltid i naturligt ljus och har en enastående förmåga att hitta människan i sina bilder. Inte bilden alltså. Människan.