Mattias Vogel

Mattias Vogel fotoresa sträcker sig över 20 år. Från analogt till digitalt tillbaka till analogt fortsätter äventyret. Han rankar Mamiya RZ67, Tri-X, hjulet, Ian McCulloch, elden och Jesus. I den ordningen.